BS CKI Nguyễn Xuân Duệ
- Chuyên gia Ngoại tổng quát/Ngoại Nhi - Phòng khám đa khoa Thủ Đô
 
- Bác sỹ Ngoại khoa BV Hữu Nghị Việt Đức
 
- Bác sỹ chuyên khoa Ngoại Nhi - Đào tạo tại CHLB Đức
 


Bạn đăng ký cuộc hẹn vui lòng "Click" tại đây!
Cuộc hẹn