TS.BS Hoàng Công Thực
-  Tiến sỹ Bác sỹ Chuyên khoa Nội

- Giám đốc chuyên môn Phòng khám đa khoa Thủ Đô - Hà Nội Capital Clinic


Cuộc hẹn